Contact

การติดต่อ

การชำระเงินมี 3 ทาง

  1. โอนเข้าบัญชี นายอนุวัฒน์  ช่วยเมือง
    • ธ.ไทยพาณิชย์  2702191044
    • ธ.กสิกรไทย  0188650139
  2. ชำระปลายทางกับพนักงานขับรถ
  3. โอนค่ามัดจำ 30% ส่วนที่เหลือจ่ายกับพนักงานขับรถ